Angående busslinje 165, (2 sept 2010)

Beslutet om att dra in stoppet i Minnesberg har ändrats. Vi har lyckats få igenom att bussen även fortsättningsvis stannar i Minnesberg!!! Beslutet gäller dock endast ett år framöver varefter förnyad prövning görs. Men nu har vi tid och möjlighet att påverka, så…

KOM TILL INFORMATIONS- OCH GRILLTRÄFFE DEN 19:e kl. 16.00 PÅ IDROTTSPLATSEN FÖR MER INFORMATION, GODA FÖRSLAG OCH STORT ENGAGEMANG!

VÄLKOMMEN!

Byalagets styrelse gm Marianne Halling

—————————————————————————————–
Bifogar korrespondens med Tr-b kommun den 2 september 2010 = underlag för diskussion på mötet.

Hej
Goda nyheter; Skånetrafiken fortsätter att trafikera Minnesberg under
2011. Jag framförde era åsikter från vårt möte i söndags. Gällande antalet
resande så visade en fördjupning i statistiken att det faktiskt är i snitt
runt åtta resande per dag. Men det framkom också att det är ett lågt antal
resande på hela sträckan mellan Trelleborg och Minnesberg (undantaget övre
då förstås). Skånetrafiken ansåg då att det inte är motiverat att köra
förbi Minnesberg.

Kommunen och Skånetrafiken ska fortsätta diskussionen om linje 165 under
kommande år. Det finns behov av en snabbare förbindelse mellan Trelleborg
och Lund men vi måste också klara av att förse landsbygden i Trelleborg
med kollektivtrafik. Jag tycker att den tanken vi hade uppe i söndags var
intressant om att etablera en expresslinje som går direkt från Trelleborg
ut på 108:an samtidigt som en annan busslinje kan gå nuvarande 165;s
sträckning mellan Trelleborg och Svedala.

Vi kanske får anledning att ta en diskussion under kommande år. Och har ni
från byalaget några tankar så hör bara av er. Kan ni dessutom göra en
insats för ett ökat resande så är det ju inte direkt en nackdel.

Med vänlig hälsning
Mats Åstrand
Utredningssekreterare
Trelleborgs kommun
231 83 Trelleborg
0410-73 36 18
mats.astrand@trelleborg.se

—————————————————————————————–